Geschreven door Redactie op 24 september 2018

Wat betekent de nieuwe erfwet nu precies voor jou?

Op 1 september ging het nieuwe erfrecht van start. Ons erfrecht dat nog uit de tijd van Napoleon dateert, wordt eindelijk modern. De federale regering heeft de successieregels aan de huidige maatschappij aangepast. Maar wat betekent de nieuwe erfwet nu precies voor jou? Expert Steven De Punt vermogensbegeleider van Fortuna Financial Group geeft voor de drie meest voorkomende situaties aan of er iets concreets verandert morgen.

  1. Ik heb vroeger een huis geschonken aan één van mijn kinderen. Is er iets veranderd?

JA! Stel, je hebt twee kinderen en schenkt bij leven aan kind X een appartement van 200.000 euro en kind Y geef je 200.000 euro in contanten. Voor 1 september werd de waarde van het vastgoed vastgeklikt op het moment van overlijden, voor de roerende goederen was dit op  het ogenblik van de schenking.  Het hoeft geen betoog dat op het moment van overlijden er een groot verschil kan bestaan in de evolutie van de waarde van beide schenkingen. Dit onderscheid kon dan ook voor problemen zorgen bij de uiteindelijke verdeling van de erfenis. Hevige discussies waren dan ook geen uitzondering. Vanaf 1 september is er een gelijkschakeling. De waarde van de roerende en onroerende goederen wordt vanaf nu voor beiden op dag van schenking vastgelegd.

  1. Ik wil extra veel nalaten aan één van mijn kinderen. Is er iets veranderd?

JA! In eerste instantie wordt het beschikbaar gedeelte gevoelig uitgebreid. Concreet mag elkeen over 50% van het vermogen vrij beslissen aan wie dit toekomt. Daarenboven is het mogelijk om van het normale erfrecht af te wijken door het opmaken van een familiaal pact of punctuele overeenkomst. Hierbij kunnen specifieke afspraken worden gemaakt. Indien alle betrokken partijen het daarmee eens zijn kan de verdeling van de erfenis vrij worden ingevuld. Stel, je hebt drie kinderen, waarvan 1 kind een ernstige beperking heeft en je wil de toekomst van dat kind veilig stellen. Dat kan voortaan eenvoudig via een punctuele erfovereenkomst.  Indien de overige kinderen ermee akkoord gaan dat er een groter deel van de nalatenschap naar de hulpbehoevende broer of zus gaat om in de zorg te voorzien kan dit eenvoudigweg worden vastgelegd. Vroeger was dit alles heel wat omslachtiger en moest er deels ook beroep worden gedaan op de goodwill van de kinderen. Hou er wel rekening mee dat dit via een notaris moet geregeld worden.

  1. Ik heb een nieuw samengesteld gezin en ben hertrouwd onder het wettelijk stelsel. Is er iets veranderd?

Ja! Het huwelijksvermogensrecht werd grondig aangepakt. Zowel voor gehuwden onder het stelsel scheiding van goederen als onder het wettelijke stelsel zijn er behoorlijk wat nieuwigheden te bespeuren. Eén van de belangrijkste wijzigingen voor de nieuw samengestelde gezinnen situeert zich op het vlak van de gezinswoning. In het vroegere erfrecht kwam de gezinswoning ,samen met de huisraad, steeds (minstens) in vruchtgebruik toe aan de langstlevende echtgenoot. Maar in een nieuw samengesteld gezin is dit niet altijd wenselijk omdat beide partners eventueel reeds vastgoed van voor het huwelijk hebben verworven. In de nieuwe regeling wordt dan ook voorzien dat van dit principe kan afgeweken worden. En dit om bijvoorbeeld de kinderen uit een vorig huwelijk een grotere bescherming te bieden.

 

Redactie
Redactie

E-mail: info@fortunafg.com
Telefoon: 03/205.95.50
LinkedIn: linkedin.com/company/fortuna-financial-group