Geschreven door Frank Peeraer op 20 september 2016

Belegger heeft weer reden om beleggingswereld te vertrouwen

De gedragsregels voor beleggingsadviseurs zijn nu één jaar van kracht en hebben hun effect niet gemist. Ik stel met genoegen vast dat de cowboys er voor een groot deel uit zijn. Toch is de ideale wereld nog veraf: Belgische beleggers verdienen nog transparantere communicatie.

Misschien stonden ze ook wel al eens aan uw deur met onwaarschijnlijke beloftes: tien procent rendement op tien jaar tijd als je belegt in deze goudmijn. Later bleek dan dat de goudmijn nog ontgonnen moest worden en voor je het wist was je adviseur verdwenen met de noorderzon en mét je zuurverdiende centen. Vandaag kan ik zeggen dat de Belg die alternatieven zoekt voor de lage rendementen van het spaarboekje, zélf de scepter zwaait in beleggingsland. En dat is mede dankzij de MiFID-gedragsregels, die precies één jaar geleden van kracht werden.

Op dat jaar is er veel veranderd. De gedragsregels verplichten ons en andere financiële tussenpersonen om de klant beter te leren kennen voordat we hen een beleggingsproduct aanbieden. Het is niet omdat je dokter in de geneeskunde bent, dat je kaas gegeten hebt van beleggen. Je moet als belegger dus vertrouwen op het advies van je beleggingsadviseur. Daarbij is het belangrijk dat die weet waar jij met je vermogen naartoe wilt. Drie vragen helpen daarbij: Wat is je kennis van en ervaring met beleggingsproducten? Hoe groot is je vermogen? En welk risico ben je bereid te nemen?

Daar waar ik aanvankelijk dacht dat de Belg zou afknappen op het vuurpeloton aan vragen, moet ik vandaag toegeven dat negen op de tien Belgen helemaal geen graten ziet om openlijk te communiceren over hun kennis en hun beschikbare vermogen. Meer nog, ze zijn wat blij dat ze kunnen vertellen welke onroerende goederen ze nog hebben en welke kinderen we moeten opbellen als ze plots komen te overlijden. Een positieve evolutie dankzij de MiFID-gedragsregels.

Het klopt dat de invoering van de regels ons een smak geld kosten. Zelf hebben we sinds vorig jaar één persoon extra in dienst om alles in goede banen te leiden, hebben we tienduizenden euro’s moeten investeren in onze ICT-omgeving en versturen we onze beleggingsprofielen aangetekend per post op. Maar dat is het me waard, want we verdienen er het vertrouwen van de Belgische belegger mee terug.

Maar de ideale wereld voor de Belgische beleggers hebben we nog niet bereikt. Want vandaag krijgen ze nog niet de juiste communicatie over interessante beleggingen. Ik heb het niet over misleidende reclame voor onduidelijke en verpakte beleggingsproducten, maar de MiFID-regels leggen de publiciteit volledig aan banden. Het is onbegonnen werk om een communicatiecampagne uit te werken zonder de regels te overtreden.

Een tweede valkuil is de privacy. Belgische beleggers geven zich bloot zoals bij de dokter. Ze geven volledige inzage in hun vermogen en hun verwachtingen van hun beleggingen. Als bedrijf nemen we onze verantwoordelijkheid om die informatie in alle discretie te behandelen. Maar een echt kader dat hun privacy beschermt, ontbreekt momenteel.

En dan is er tot slot nog een derde belangrijke taak die ik weggelegd zie voor de FSMA: de Belgische belegger wijzen op het bestaan van de MiFID-regels. Veel Belgische beleggers weten niets af van het bestaan van de regels. De Belg moet weten aan welke minimumvoorwaarden een veilige beleggingsadviseur moet voldoen. Ze moeten weten dat ze naar het FSMA-nummer moeten vragen en polsen hoe de beleggingsadviseur de MiFID-regels in de praktijk hanteert. Geloof mij, de cowboys van voor 2015 zullen snel boven komen drijven.

Als we die drie tekortkomingen van de MiFID-regels kunnen wegwerken, dan kan ik alleen maar besluiten dat we de MiFID-gedragsregels al twintig jaar eerder hadden moeten invoeren. Het geeft onze sector een kwaliteitslabel en laat ons toe een persoonlijk advies te geven op basis van de correcte inschatting van het vermogen en de risico’s die de belegger wil nemen. De Belg kan dus meer dan ooit met een veilig gevoel zijn vermogen met kennis van zaken beleggen.

Frank Peeraer, CEO van onafhankelijk vermogensbegeleider Fortuna Financial Group

Frank Peeraer
CEO – Gedelegeerd bestuurder

E-mail: frank.peeraer@fortunafg.com
Telefoon: 03/205.95.50
LinkedIn: linkedin.com/in/frankpeeraer