Geschreven door Redactie op 12 juni 2017

Vier misverstanden over papieren vastgoed

Een tijdlang is het beleggen in vastgoedaandelen ietwat stiefmoederlijk behandeld geweest. De populariteit van deze vorm van investeren is echter in stijgende lijn.

Doorgaans investeren beleggers zelf in vastgoed. Studentenkoten, appartementen of huizen verhuren brengt echter wel wat werk en kosten met zich mee. Zo heb je registratierechten, lopende kosten voor het onderhoud, moet je op zoek gaan naar huurders en als er een probleem is, ben je verantwoordelijk voor de oplossing. Door te beleggen in vastgoed, valt dit allemaal weg.

Vastgoedaandelen blijven een zeer mooie aanvulling in een beleggingsportefeuille, zeker nu cash en obligaties zo goed als niets opbrengen. Mits uitkijken naar een goede positioneringvan vastgoed, heeft deze vorm van beleggen een mooie toekomst, luidt het bij KBC. In beursgenoteerd vastgoed beleggen maakt dat je dagelijks toegang hebt tot de markt en je hebt ook ineens de diversificatie van de sector mee. Iets wat je met ‘bakstenen’ vastgoed niet hebt.

In De Tijd van 8 juni 2017, worden vier denkwijzen omtrent papieren vastgoed ontkracht:

Misverstand 1: Beursgenoteerd vastgoed evolueert zoals de waarde van uw huis

Beursgenoteerd vastgoed evolueert niet hetzelfde als de bakstenen variant. Vastgoedfondsen bestaan voornamelijk uit vastgoedaandelen, die in grote lijnen mee groeien met de aandelenmarkt. Vastgoedaandelen zijn ook sterk gecorreleerd aan de prijs van obligaties wat grofweg wil zeggen dat als de rente daalt, vastgoedaandelen meer waard worden en omgekeerd. Een periode van rentestijging (en dus koersdalingen) wordt vaak gezien als koopopportuniteit. De rendement van een huis, daarentegen, wordt meer bepaald door de uiteindelijke verkoopprijs. Dit omdat je niet geconfronteerd wordt met dagelijkse waardestijgingen of -dalingen van je investering.

Misverstand 2: Stijgende rente is sowieso slecht nieuws

Uiteraard is een klimaat van stijgende rente niet optimaal voor de vastgoedsector, omdat de financiële kosten daardoor stijgen. Een stijgende rente kan leiden tot een neerwaartse waardering van de kapitaalwaarde van het vastgoed. Een hogere rente hoeft echter niet het einde van succes te betekenen, er moet rekening gehouden worden met verschillende factoren:

  • Als een rentestijging gepaard gaat met economische groei, leidt dat in normale omstandigheden naar meer commercieel vastgoed
  • Snelheid van de rentestijging speelt ook een rol. Stijgingen in een matig tempo geven vastgoedbedrijven de kans om hun financieringsmiddelen te organiseren.
  • Ook het type vastgoed speelt een rol. Kantoren, hotels, zorgvastgoed, logistieke gebouwen, … zijn allemaal onderhevig aan een eigen conjunctuur. De korte huurperiodes van hotelkamers, bijvoorbeeld, maakt dit type vastgoed meteen enorm cyclisch.

 

Misverstand 3: Vastgoedbedrijven zijn passief

Managementteams van vastgoedbedrijven zijn actiever dan je denkt. Beleggers zien vaak enkel het topje van de ijsberg. Met het oog op waardecreatie voor de aandeelhouder, maken managers van vastgoedbedrijven continu plannen voor overnames en onderhandelingen. Strategie speelt hierin een enorm grote rol, waarbij continu naar de opportuniteiten gekeken moet worden. Wordt er geherinvesteerd, verkocht of aangekocht?  Het voordeel van een vastgoedonderneming is dat ze haar portefeuille kan roteren en daardoor extra kapitaal kunnen ophalen, wat bij een gekocht appartement aan de kust weliswaar niet het geval is. Een extra voordeel is dat je met een vastgoedfonds in veel bedrijven tegelijk kan investeren, wat een hoger rendement kan opleveren dan de aankoop van een appartement.

Misverstand 4: E-commerce is de doodsteek voor winkelvastgoed

E-commerce biedt zeker tegenwind, maar ook nieuwe opportuniteiten. Waar vroeger een shoppingcenter de voornaamste A-locatie was, zullen dat vandaag de enorme opslagruimtes zijn die e-commerce vereist. Er kan met andere woorden meer ingespeeld worden op het logistieke verhaal: meer online winkelen, betekent meer nood aan opslagruimte.

Redactie
Redactie

E-mail: info@fortunafg.com
Telefoon: 03/205.95.50
LinkedIn: linkedin.com/company/fortuna-financial-group