Geschreven door Redactie op 13 oktober 2017

Regering keurt erfenissprong goed

De Vlaamse regering heeft het ontwerp van decreet, waarmee de erfenissprong naar kleinkinderen gefaciliteerd moet worden,  goedgekeurd. Vermoedelijk zal dit decreet vanaf 1 januari in werking treden.

Vandaag de dag moeten kleinkinderen op een erfenis minstens even veel successierechten betalen als hun ouders hadden moeten betalen. Afgelopen week heeft de Vlaamse regering beslist die drempel weg te werken en de erfenissprong in de praktijk interessanter te maken.

Als kinderen de erfenis van hun ouders verwerpen, kan die erfenis rechtstreeks naar de kleinkinderen gaan. Vandaag bestaat echter de regel dat die kleinkinderen dan altijd minstens even veel successierechten moeten betalen als hun ouders hadden moeten betalen indien ze de erfenis niet verworpen hadden. Als er meer kleinkinderen dan kinderen zijn, vallen zij nochtans vaak in een lagere belastingschaal. Vrijdag werd op de ministerraad van de Vlaamse regering beslist die regel aan te passen.

“Mensen worden steeds ouder en op het moment dat ze hun erfenis nalaten kunnen de kleinkinderen dat geld soms beter gebruiken dan de kinderen”, aldus minister Bart Tommelein. Het decreet wordt in (schrappen)wordt in november of december gestemd in het parlement en kan vermoedelijk op 1 januari van kracht worden. Tommelein werkt druk aan een volledige hervorming van de successierechten, die samen met de federale hervorming van het erfrecht moet ingaan in september volgend jaar.

Bronnen: knack.be, tommelein.com & De Tijd

 

Redactie
Redactie

E-mail: info@fortunafg.com
Telefoon: 03/205.95.50
LinkedIn: linkedin.com/company/fortuna-financial-group