Geschreven door Redactie op 23 juli 2018

Nieuw huwelijksvermogensrecht zorgt voor meer solidariteit bij scheiding en nieuw samengestelde gezinnen.

Vanaf 1 september zal er voor koppels die trouwen met scheiding van goederen ook een ‘solidaire’ variant beschikbaar zijn. In het nieuwe stelsel behouden de echtgenoten elk hun eigen vermogen, maar worden de ‘aanwinsten’ bij een echtscheiding verdeeld. Zo kan één van de partners een deel van de inkomsten eisen uit de praktijkinkomsten van de werkende partner, bijvoorbeeld een beleggingsportefeuille, wanneer die thuis gebleven is voor de zorg van de kinderen.

Daarnaast kan er vanaf 1 september ook een ‘billijkheidsclausule’ ingelast worden. De rechter kan dan een vergoeding toekennen aan de benadeelde partner. Die kan maximaal een derde van de gezamenlijke vermogensaangroei bedragen.

Voor bestaande huwelijkscontracten is deze clausule niet van toepassing, tenzij de echtgenoten hun huwelijkscontract expliciet laten wijzigen bij de notaris.

Er komt ook meer vrijheid voor ouders die opnieuw een samengesteld gezin vormen of die voor een tweede keer in het huwelijksbootje stappen. Tot op heden, weliswaar in samenspraak met hun nieuwe partner, kunnen bepaalde bezittingen buiten het nieuwe huwelijk gehouden worden en volledig reserveren voor hun kinderen uit een eerdere relatie. Zo kunnen ze bijvoorbeeld een tweede verblijf of een effectenportefeuille meteen in volle eigendom nalaten aan hun kinderen, behalve de gezinswoning en het huisraad.

Dit laatste verandert ook vanaf 1 september. Ouders kunnen nu wél bij een nieuw huwelijk de woning en het huisraad reserveren voor de kinderen uit een vorige relatie. De langstlevende heeft wel altijd een recht van bewoning gedurende de eerste zes maanden na het overlijden.

Bron: De Standaard

Redactie
Redactie

E-mail: info@fortunafg.com
Telefoon: 03/205.95.50
LinkedIn: linkedin.com/company/fortuna-financial-group