Geschreven door Redactie op 10 oktober 2017

Mondiale groeiprognose IMF voorspelt positieve tendens

In juli 2017 stelde het IMF haar mondiale groeiprognose* voor. De groeimarkten blijven presteren binnen een positieve tendens. Ook de eurozone zal dit en komend jaar een mooie groei optekenen. Voor de Verenigde Staten wordt er een stagnatie in groei verwacht. Het IMF gaat er niet langer van uit dat het beleid van Trump op korte termijn profijtelijk is voor de Amerikaanse economie.

*Lees onderaan de update van het IMF (oktober 2017)

 

De belangrijkste punten van het rapport opgesomd:

Groei in de eurolanden

Einde 2016 en begin 2017 groeide de productieactiviteit veel sterker dan verwacht binnen de eurozone. Vooral in Frankrijk, Duitsland, Italië en Spanje steeg het groeicijfer ver boven de algemene verwachting. Het IMF concludeerde hieruit dat de binnenlandse vraag en groeipotentieel hoger liggen dan aanvankelijk gedacht. In 2017 wordt een groei van 1,9 voorspeld voor de eurozone. Dit wordt verwacht zich voort te trekken in 2018, zij het iets gematigder met een groei van 1,7. Wat niet verwonderlijk is na een sterker dan verwachte groei in 2016 en 2017. Spanje blijft sterk presteren en ook Duitsland zet zijn rol als motor van de eurozone verder. Verder verrast ook Frankrijk positief. Zij gaan er, met een verwacht groeicijfer van 1,7 voor 2018 ten opzichte van 1,5 in 2017, duidelijk op vooruit.

In maart berichtte de ECB reeds, zij het voorzichtig, over een hoopvolle economische toekomst. De inflatie mag dan wel gestegen zijn, dit was vooral te wijten aan stijgende energie- en voedselprijzen. Ondanks dit hield de ECB haar monetair beleid ongewijzigd. Ook globaal gezien bleef het inflatiepeil redelijk stabiel, wat bijdraagt aan het positieve globale groeicijfer.

 

Fiscale onzekerheid in de Verenigde Staten

 

Voor de Verenigde Staten werden de verwachtingen iets teruggeschroefd. Waar men voor 2017 en 2018 nog een groei van 2,3 procent verwachtte, houdt men het nu op 2,1 procent. De basisassumptie hierachter is de onzekere fiscale toekomst in de VS. De implementatie van een fiscale stimulus (bijvoorbeeld de aangekondigde verlaging van de vennootschapsbelasting)  kan dit groeicijfer sterk positief beïnvloeden. De implementatie hiervan is echter hoogst onzeker. Daarom wordt het groeicijfer licht bijgesteld. Een groeicijfer van 2,1 en bijna maximale tewerkstelling blijven wel sterk.

 

Groei in ontwikkelingslanden

Er wordt een constante verbetering verwacht in de economische groei van ontwikkelingslanden. Van een groei van 4,3 procent in 2016, naar 4,6 in 2017 en 4,8 procent in 2018. Deze groei wordt voornamelijk voortgestuwd door goederenimport. Het is echter de goederenexport, die in 2016 nog een serieuze terugslag kende, die voor de aanhoudende stijging zorgt. Condities bij grote koopwaarexporteurs stijgen steeds gradueel. Algemeen blijven China en India in uitzonderlijk goede doen. Ook Rusland en Brazilië springen, met een duidelijk positieve tendens, in het oog.

 

Risico’s

Op korte termijn verwacht het IMF geen al te grote risico’s die impact kunnen hebben op de globale economie. Medium-termijn risico’s, zoals de fiscale onzekerheid in de VS, kunnen wel een impact tonen. Fiscale onzekerheid – en dus onvoorspelbaarheid- zorgen voor een gebrek aan vertrouwen, schrikt private investeerders af en duwt het groeicijfer bijgevolg naar beneden.

Op lange termijn kunnen politieke beslissingen en protectionisme de globale groei temperen. Uiteraard kunnen ook niet-economische factoren op lange termijn invloed hebben op de groeicijfers. Voorspellingen dienaangaande kunnen echter niet worden gemaakt.

 

Besluit

Mondiaal gezien doet de economie het betrekkelijk goed. Op korte en middellange termijn ziet het IMF geen al te grote risico’s. Verder zal de toekomst ongetwijfeld mee gekleurd worden door de evolutie van de rente en beslissingen van centraal bankiers. Tot slot zijn er duidelijke verschillen tussen continenten en landen en blijft voorzichtigheid geboden. Matig optimisme is echter zeker op zijn plaats.

 

*UPDATE: Als aanvulling op het rapport van juli, stelt het IMF haar prognose ietwat bij met een kleine verhoging van de groeiverwachting. Voor 2017 gaat het IMF nu uit van 3,6 procent groei (+0,1 procent). Ook voor 2018 wordt de verhoging opgetrokken met 0,1 procentpunt (van 3,6 naar 3,7). Dat het bruto binnenlands product wereldwijd iets sterker zal ontwikkelen, is vooral te danken aan een hogere prognose voor de ontwikkelde economieën. De prognose voor ons land blijft onveranderd op 1,6 procent voor dit en volgend jaar.

Bron: De Tijd

 

 

Bron: www.imf.org/en/Publications/, De Tijd

Redactie
Redactie

E-mail: info@fortunafg.com
Telefoon: 03/205.95.50
LinkedIn: linkedin.com/company/fortuna-financial-group