Geplaatst door Redactie op 21 juni 2017

Rechtvaardige fiscaliteit: CEO Frank Peeraer in De Tijd

In De Tijd van woensdag 21 juni bericht Christophe De Rijcke over de het fiscaal kluwen rond alles wat met fondsen en trackers te maken heeft. Er bestaan echter fondsen die de belastingaanslag (meerwaarde- en beurstaks) niet kennen.

In een land als België is het aan het einde van de rit vaak moeilijk om de waarde van je beleggingen te kennen. Door het gigantisch fiscaal kluwen in ons land, kan de manier waarop u belegt een grote impact hebben op het uiteindelijk behaald nettorendement. Fiscalisten, advocaten en financieel adviseurs kunnen hun toegevoegde waarde bewijzen door een gunstige weg voor hun klanten uit te stippelen, maar hoe rechtvaardig is dit? Rechtvaardige fiscaliteit zou geen extra belastinghokje mogen zijn voor mensen die in aandelen investeren.

De Reynderstaks, de meerwaardetaks op beleggingsfondsen, bestaat al meer dan tien jaar en is geen nieuws onder de zon. Wel is deze taks het afgelopen decennium van 15 naar 30 procent verdubbeld. In se is de Reynderstaks een meerwaardetaks op obligaties. Het grote probleem is niet de taks zelf, maar vooral hoe deze berekend wordt. Hoe dit gebeurt weet eigenlijk niemand op voorhand, door een enorm gebrek aan transparantie. Door de (te) ruime interpretatie, kan de taks zelfs uitgebreid worden naar beleggingsproducten zonder obligaties, bijvoorbeeld trackers die via swaps een beursindex of grondstof schaduwen. De Reynderstaks geldt zowel voor fondsen die dividenden uitkeren (distributietype), als voor fondsen die herinvesteren (kapitalisatietype). Bij deze laatste moeten beleggers ook nog 1,32% beurstaks betalen bij verkoop. Beide taksen zorgen ervoor dat beleggers geen zicht meer hebben op de waarde van hun belegging.

CEO Frank Peeraer werd door De Rijcke geïnterviewd over Tak23-producten, waarbij noch Reynderstaks noch beurstaks verschuldigd is. Tak23-producten zijn beleggingsfondsen die verpakt worden in een levensverzekering. Hier betaalt u één keer een premiebelasting van 2 procent op de inleg en daarna niets meer. In tijden van vandaag, is dit een aantrekkelijke formule. “Het grote voordeel is ook dat u binnen het verzekeringscontract kan switchen van bijvoorbeeld een aandelenfonds naar een obligatiefonds, zonder dat dat een fiscale kostprijs heeft”, aldus Frank Peeraer. “Wie zo’n switch wil doen tussen bankfondsen, moet die beurstaks betalen”. Tak23 producten aanbieden is niet alleen veel aantrekkelijker, het is simpelweg gewoon eenvoudiger. Peeraer pleit dan ook voor een gelijke fiscale behandeling van alle fondsen. Ons voorstel? Een jaarlijkse vermogenstaks van 0,5 procent. Eenvoudig, eerlijk, maar vooral transparant.

Bron: De Tijd, 21/06/2017

 

Redactie
Redactie

E-mail: info@fortunafg.com
Telefoon: 03/205.95.50
LinkedIn: linkedin.com/company/fortuna-financial-group